Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην αγορά αγροτικών προϊόντων που σχετίζονται με την ελιά και το ελαιόλαδο καθώς και στις τουριστικές επιχειρήσεις. Έδρα μας είναι η Μονεμβάσια Λακωνίας. Η αγροτική δραστηριότητα ακολούθησε την ξενοδοχειακή. Ο λόγος που μας οδήγησε σε αυτή, ήταν η εξαιρετική ποιότητα ελαιόλαδου που παράγεται στην ευρύτερη περιοχή και η ζήτηση για αυτό. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία μας εξάγει ελαιόλαδο στη Γαλλία και στον Καναδά.